Αριθμό ΚΑΥΑΣ

Για να μπορέσεις να ορίσεις ως πάροχο για την τηλεκατάρτιση τον Σύγχρονο Εκπαιδευτικό όμιλο Βαφειαδάκης, παρακαλώ συμπλήρωσε τη

από το προσωπικό σου λογαριασμό στο gram@vafeiadakis.gr

όπου θα γράφει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το παρακάτω κείμενο:

ΘΕΜΑ EMAIL: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ & TO ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΟΥ

Κείμενο:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAINING VOUCHER

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ««Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών»

Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ, προκειμένου να καταρτιστώ με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ ).

Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι στοιχεία:

  • Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας.
  • ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας.
  • Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.
  • Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.

Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης.

 

* (σύνολο 2 αρχεία)

* (Το κείμενο να μεταφερθεί με αντιγραφή & επικόλληση μέσα στο e-mail και όχι ως επισυναπτόμενο αρχείο)