Αίτηση Συμμετοχής

Αυτοδιδασκαλία με e-learning
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Εducation Leaders)

O Eκπαιδευτικός μας Οργανισμός, σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» έχει διάρκεια πάνω από 120 ώρες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος το πλαίσιο και τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης προγράμματος.

Αυτοδιδασκαλία με e-learning
Αυτοδιδασκαλία με e-learning
350 €
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
*Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης
Η βεβαίωση σπουδών παρέχεται
από το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Πειραιά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, αφού η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποποίησης εκπαιδευτικής επάρκεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Σε όσους θέλουν ν’ αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ).

Σε όσους ενδιαφέρονται ν’ αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ενότητες σεμιναρίου

(με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»):

Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, αρχές μάθησης ενηλίκων, ρόλος εκπαιδευτή.

Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα).

Οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας.

Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές).

Η Ανδραγωγική μέθοδος και η Μετασχηματίζουσα μάθηση.

Παρουσίαση των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Παιχνίδι ρόλων, χιονοστιβάδα, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη περίπτωση κλπ.

Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και υποστήριξη

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Κατοχή προσωπικού e-mail

Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις.

Είστε Νέος Χρήστης στο www.e-seminario.gr